Stichting Regtvast is beheerder van:

 

CV Abcoude

CV Amstelveen

CV Rivierenstate

CV Utrechtse Heuvelrug

CV Utrechtse Heuvelrug 2

Maatschap Soestdijk

 

De fondsen hebben geinvesteerd in 32 appartementen in en rond Amsterdam en Utrecht. Stichting Regtvast beheert het vastgoed en behartigt de belangen van de deelnemers. Op deze site vindt u meer informatie over de fondsen.

 

 

OBLIGATIEHOUDERS van HVO III en IV, DIM, DPF en Weststaete verzoeken wij zich voor nadere informatie te wenden tot de website van Stichting Hypobli.

 

NIEUWS

24 mei 2018 - Nieuwsvoorziening

Al geruime tijd sturen wij de beleggers rechtstreeks nieuwsbrieven, zodat deze rubriek niet langer wordt bijgehouden. Lees meer

2 februari 2016 - Procedure HVO/HVO2

Zoals bekend zijn de CV's en Maatschap partij bij een bodemprocedure over geldigheid van de aan HVO en HVO2 verstrekte hypotheken en (de hoogte van) de onderliggende leningen. Curatoren van HVO en HVO2 hebben er de voorkeur aan gegeven om die procedure voort te zetten. Op 28 januari 2016 vond een comparitie van partijen plaats voor de rechtbank te Utrecht. Daar zijn afspraken gemaakt die moeten leiden tot het verstrekken van informatie door notaris LeCoultre, die ook ter zitting aanwezig was. Alle betalingen door de obligatiehouders zijn via de rekening van notaris LeCoultre gelopen en het is nog onduidelijk aan wie en op welke grond die bedragen zijn doorbetaald. Op grond van de verkregen informatie hopen wij een samenhangend beeld te krijgen van de bestedingen van de HVO gelden. Lees meer

1 februari 2016 - Utrechtse Heuvelrug 2 - HVI leningen

Op 12 januari 2016 heeft met de obligatiehouders die onder de noemer HVI aan CV Utrechtse Heuvelrug 2 hypothecaire leningen hebben verstrekt overleg plaatsgevonden over de afwikkeling van die leningen. Enkele obligatiehouders hadden aangedrongen op spoedige terugbetaling. Hiertoe is het fonds niet in staat. Terugbetaling van de leningen is alleen mogelijk door verkoop van de appartementen. Vrije verkoop levert de hoogste opbrengst op terwijl veiling voor de deelnemers in de CV zeer onvoordelig zou uitpakken. Ook de HVI beleggers schieten er bij een veiling waarschijnlijk bij in. De uitkomst van het overleg is dat wij zullen proberen de HVI leningen te herfinancieren. Wij hebben daartoe tot 1 juli a.s. de tijd gekregen. Daarna zijn de HVI beleggers vrij om hun hypotheekrechten in te roepen. Lees meer

12 januari 2016 - Procedure HVO

Op 28 januari 2016 is een comparitie van partijen gepland in de zogenaamde bodemprocedure, die is ingesteld om de geschillen met HVO en HVO2 over de geldigheid van de leningen en hypotheken te beslechten. Wij hebben inmiddels (een begin van) overleg met de curatoren over dit onderwerp. Wij geven er de voorkeur aan de procedure door een schikking te beeindigen, hetgeen onder het bestuur van de heer Jacobs niet s gelukt. De komende tijd zal duidelijk moeten worden of een dergelijk compromis tot de mogelijkheden behoort. Lees meer

7 december 2015 - Hoge straffen opgelegd

Hans Jacobs en zoon Maikel Jacobs zijn door de rechtbank Utrecht veroordeeld tot zware celstraffen van 4 respectievelijk 3 jaar, met aftrek van voorarrest. Jacobs jr kreeg daarbij een hogere straf dan de 30 maanden die het openbaar ministerie had geëist. Het gaat om grootscheepse fraude met de beleggingsfondsen van HVO, DIM Holland, DPF en Weststaete. Lees meer

5 oktober 2015 - Strafzaak Jacobs

Het openbaar ministerie heeft 4 jaar cel geëist (met aftrek van voorarrest) tegen Hans Jacobs, hoofdverdachte in de fraude bij HVO III/IV, DIM, DPF en Weststaete. Hem wordt het leiding geven aan oplichting en witwassen verweten. Het openbaar ministerie overwoog dat de strafeis mede werd bepaald door de lange duur van Jacobs handelen, het negeren van maatregelen van AFM en DNB, een eerdere veroordeling wegens valsheid in geschrifte en zijn volledige gebrek aan inzicht in de ernst van zijn gedragingen. Ook werd de zeer ernstige schade die Jacobs aan de beleggers heeft toegebracht als factor bij het bepalen van de eis genoemd. Jacobs jr. hoorde 30 maanden cel tegen hem geëist worden, Brink 31 dagen en 150 uur werkstraf, Neuman 18 maanden waarvan 6 voorwaardelijk, Trap en Koppenberg 12 maanden waarvan 6 voorwaardelijk, alles na aftrek van voorarrest, en Franklin een werkstraf van 240 uur. De verdediging van de verdachten komt donderdag en vrijdag aan de beurt, uitpraak volgt over enkele weken. Lees meer

1 oktober 2014 - Werkgroep HVO en HVO2

Tijdens een bijeenkomst op 23 september is een werkgroep HVO opgericht, die de belangen van de HVO beleggers zal behartigen. De beleggers die bij ons bekend zijn kunnen de komende weken bericht verwachten. Indien u obligatiehouder HVO of HVO2 bent en voor eind oktober geen bericht heeft ontvangen, kunt u zich bij ons melden. Wij zorgen dan dat u op de lijst komt. Lees meer

30 september - Faillissementen Jacobs en Brink

De faillissementen van de heer J.S. Jacobs en mevrouw J. Brink zijn definitief geworden. de curator heeft nu de taak hun vermogen af te wikkelen en te verdelen onder de schuldeisers. Lees meer

18 augustus 2014 - Faillissement Jacobs en Brink

Op 14 augustus 2014 heeft de rechtank op verzoek van curator mr R. Smink de heer J.S. Jacobs en zijn echtgenote mevrouw J. Brink in staat van faillissement verklaard. Tegen de uitspraak is hoger beroep ingesteld, waarop medio september beslist zal worden. Voor de door ons beheerde fondsen heeft het faillissement directe gevolgen, met name waar het de verhouding met HVO en HVO 2 betreft. Wij zullen met de curator van de heer en mevrouw Jacobs contact opnemen om deze nieuwe situatie te bespreken. Lees meer (1 reactie)

19 juni 2014 - Aansprakelijkheid Jacobs en anderen

Tijdens de jaarvergadering van 17 juni 2014 werd ruim aandacht besteed aan de schadeclaims die tegen de heer Jacobs en zijn echtgenote en tegen diverse andere bestuurders en adviseurs zullen worden ingesteld. Er is een commissie in het leven geroepen die de claims zal onderzoeken en voorstellen zal doen om deze te gelde te maken. De commissie komt binnenkort bij elkaar en wij zullen u vervolgens op de hoogte brengen van de voortgang. Lees meer (2 reacties)

«Vorige pagina · 1 2 3 4 5 6 7 8 · Volgende pagina»

Stichting Regtvast
Dit is een voorbeeld-slogan voor jouw website