Faillissement Regge Vastgoed

Regge Vastgoed B.V. is op 27 november 2012 door het Gerechtshof te Den Haag in staat van faillissement verklaard. In het faillissement is een afkoelingsperiode bevolen, hetgeen inhoudt dat crediteuren gedurende enige tijd hun verhaals- en zekerheidsrechten niet mogen uitoefenen.

 

Het faillissement heeft gevolgen voor het beheer van de CV's, doordat de beherend vennoot wegvalt. De fondsen zelf zijn echter niet failliet. In het beheer is voorzien door aanwijzing van Stichting Regtvast als nieuwe beherend vennoot.

 

Mr R. Smink te Amersfoort is aangesteld als curator van Regge Vastgoed. De curator doet zijn eigen onderzoek naar de oorzaken van het faillissement. Over de resultaten van dat onderzoek en de afwikkeling van het faillissement wordt door de curator verslag gedaan. De uitspraak van het Gerechtshof en de faillissementsverslagen zijn hier te bekijken:

 

Uitspraak van het Gerechtshof

 

Eerste Verslag d.d. 7 januari 2013

 

Tweede Verslag d.d. 10 april 2013

 

Derde Verslag d.d. 17 juli 2013

 

Vierde verslag d.d. 22 oktober 2013 

 

Vijfde verslag d.d. 24 januari 2014

 

 

Stichting Regtvast
Dit is een voorbeeld-slogan voor jouw website