De Fondsen

Per fonds vindt u hier financiele informatie over de jaren 2010, 2011 en 2012. De latere jaarrekeningen zijn rechtstreeks aan de participanten toegestuurd en worden hier niet gepubliceerd.

 

Jaarrekeningen 2010

 

De hier opgenomen concept jaarrekeningen zijn opgesteld door Kroese & Wevers Accountants op basis van de gegevens die door Regge Vastgoed B.V. zijn verstrekt. Kroese & Wevers en KPMG hebben geen accountantsverklaring kunnen afgeven, omdat Regge Vastgoed de gestelde vragen niet heeft beantwoord. De accountant heeft veel tijd gestoken in het 'rechttrekken' van de rekening-courant verhoudingen, die tussen alle verschillende fondsen en Regge Vastgoed bestonden. Ons inziens geven deze jaarrekeningen bij benadering een beeld van de financiele situatie gedurende en aan het einde van 2010.

 

Jaarrekeningen 2011

 

De jaarrekeningen 2011 zijn opgesteld door Intercity Management met als uitgangspunt de jaarrekeningen over 2010 van Kroese & Wevers.

 

De gegevens die Intercity Management gebruikte komen van Regge Vastgoed en uit hun eigen administratie, nu zij zowel het vastgoed als het commercieel en financieel beheer voerden in 2011 en 2012. De gegevens van Regge Vastgoed zijn waarschijnlijk niet geheel compleet, maar ook hier geldt dat het beeld van de financiele situatie ruwweg zal kloppen. Als bijzonderheid is te melden dat in deze jaarrekeningen het vastgoed is afgewaardeerd conform de taxaties van november 2011. Dit geeft zeer aanzienlijke afwaarderingen te zien.

 

Jaarrekeningen 2012

 

De jaarrekeningen 2012 zijn voor zover mogelijk op betrouwbare gegevens gebaseerd. Met name oudere balansposten met betrekking tot financiering door banken en HVO en HVO2 en de posten mbt voorfinanciering zijn niet goed te controleren wegens gebrek aan betrouwbare gegevens.

 

Stichting Regtvast
Dit is een voorbeeld-slogan voor jouw website