1 februari 2016 - Utrechtse Heuvelrug 2 - HVI leningen

regtvast | 1-2-2016 15:17

Op 12 januari 2016 heeft met de obligatiehouders die onder de noemer HVI aan CV Utrechtse Heuvelrug 2 hypothecaire leningen hebben verstrekt overleg plaatsgevonden over de afwikkeling van die leningen. Enkele obligatiehouders hadden aangedrongen op spoedige terugbetaling. Hiertoe is het fonds niet in staat. Terugbetaling van de leningen is alleen mogelijk door verkoop van de appartementen. Vrije verkoop levert de hoogste opbrengst op terwijl veiling voor de deelnemers in de CV zeer onvoordelig zou uitpakken. Ook de HVI beleggers schieten er bij een veiling waarschijnlijk bij in. De uitkomst van het overleg is dat wij zullen proberen de HVI leningen te herfinancieren. Wij hebben daartoe tot 1 juli a.s. de tijd gekregen. Daarna zijn de HVI beleggers vrij om hun hypotheekrechten in te roepen. 

Stichting Regtvast
Dit is een voorbeeld-slogan voor jouw website