12 januari 2016 - Procedure HVO

regtvast | 13-1-2016 14:59

Op 28 januari 2016 is een comparitie van partijen gepland in de zogenaamde bodemprocedure, die is ingesteld om de geschillen met HVO en HVO2 over de geldigheid van de leningen en hypotheken te beslechten. Wij hebben inmiddels (een begin van) overleg met de curatoren over dit onderwerp. Wij geven er de voorkeur aan de procedure door een schikking te beeindigen, hetgeen onder het bestuur van de heer Jacobs niet s gelukt. De komende tijd zal duidelijk moeten worden of een dergelijk compromis tot de mogelijkheden behoort.

Stichting Regtvast
Dit is een voorbeeld-slogan voor jouw website