2 februari 2016 - Procedure HVO/HVO2

regtvast | 1-2-2016 15:24

Zoals bekend zijn de CV's en Maatschap partij bij een bodemprocedure over geldigheid van de aan HVO en HVO2 verstrekte hypotheken en (de hoogte van) de onderliggende leningen. Curatoren van HVO en HVO2 hebben er de voorkeur aan gegeven om die procedure voort te zetten. Op 28 januari 2016 vond een comparitie van partijen plaats voor de rechtbank te Utrecht. Daar zijn afspraken gemaakt die moeten leiden tot het verstrekken van informatie door notaris LeCoultre, die ook ter zitting aanwezig was. Alle betalingen door de obligatiehouders zijn via de rekening van notaris LeCoultre gelopen en het is nog onduidelijk aan wie en op welke grond die bedragen zijn doorbetaald. Op grond van de verkregen informatie hopen wij een samenhangend beeld te krijgen van de bestedingen van de HVO gelden.

Stichting Regtvast
Dit is een voorbeeld-slogan voor jouw website