NIEUWS

10 december 2013 - Vergadering CV Utrechtse Heuvelrug

Tijdens de vergadering van vennoten van 10 december 2013 werd het voorstel tot afwikkeling van CV Utrechtse Heuvelrug aangenomen. De afwikkeling is het gevolg van enerzijds de druk die de financier uitoefent om tot aflossing van de lening te komen, en anderzijds het verstrijken van de looptijd van de CV medio 2014. De vennoten dienen een halfjaar voor de afloop van de CV te besluiten over de wijze van afwikkeling, hetgeen dus nu is gebeurd. Lees meer

2 december 2013 - Vierde verslag curator Regge Vastgoed

U vindt het vierde verslag van de curator in het faillissement van Regge Vastgoed B.V. op de pagina 'Regge Vastgoed'. Lees meer

26 november 2013 - Berichten op de website van HVO

Op de website van HVO en HVO2 worden voortdurend onjuiste, onvolledige en misleidende berichten geplaatst over de gang van zaken bij de door ons beheerde CV's en over de daarbij betrokken personen. De laatste mededelingen daarover raken kant noch wal, maar wat ernstiger is, beschadigen ook geheel ten ontechte de reputatie van diverse prive personen. Wij hebben daarom tegen deze mededelingen maatregelen genomen. De brief vindt u op de pagina HVO/HVO2. Lees meer

21 november 2013 - Vergadering Utrechtse Heuvelrug

Op 10 december 2013 vindt een vergadering van vennoten van CV Utrechtse Heuvelrug plaats. De de loooptijd van de CV eindigt volgens de CV-overeenkomst op 15 juni 2014. Uiterlijk zes maanden voor het einde van de CV dienen de vennoten zich uit te laten omtrent de wijze van afwikkeling van het vastgoed van de CV in Doorn. Lees meer

10 november 2013 - Jaarrekeningen 2012 gereed

De jaarrekeningen over de jaren 2010 t/m 2012 zijn in concept gereed en te vinden op de pagina Fondsen. De jaarrekeningen zijn opgesteld door Kroese en Wevers (2010) en Intercity Management (2011 en 2012) op basis van gegevens die verstrekt zijn door Regge Vastgoed. Voor de juistheid en volledigheid kunnen wij niet instaan. Lees meer

1 november 2013 - Reorganisatievoorstel aangenomen

Het voorstel tot samenvoeging en herfinanciering van CV Abcoude, CV Amstelveen, CV Utrechtse Heuvelrug 2, CV Rivierenstate en Maatschap Soestdijk is tijdens de vergadering van 31 oktober 2013 met een overgrote meederheid van bijna 100% door de vennoten aangenomen. Dit opent de weg naar een nieuw fonds dat met een betere financiering en tegen lagere kosten op efficiente manier de 32 appartementen kan beheren. Op deze manier hebben de vennoten gekozen voor een optimalisering van hun opbrengst op de middellange termijn. Wij zijn erg verheugd over deze uitkomst en de brede steun die ons voorstel heeft gekregen. Lees meer

31 oktober 2013 - Vonnis Maatschap Soestdijk - HVO

De rechter heeft op 30 oktober 2013 de vordering van Maatschap Soestdijk tot betaling van de rekening-courant schuld tegen HVO afgewezen. U kunt het vonnis vinden onder de knop ''Documenten". Dit komt wat ons betreft onverwacht, vooral omdat die vordering in door de heer Jacobs ondertekende jaarrekeningen van zowel Maatschap Soestdijk als van HVO BV voorkomt. Wij zullen het vonnis bestuderen om te beoordelen of de Maatschap hoger beroep zou moeten instellen. Lees meer

17 oktober 2013 - Kort geding Maatschap Soestdijk tegen HVO

Op maandag 14 oktober 2013 vond de behandeling plaats van het kort geding van Maatschap Soestdijk tegen HVO B.V. De Maatschap heeft een vordering in rekening-courant op HVO van EUR 264.600 plus rente vanaf 1 januari jl. De vordering blijkt uit de jaarrekeningen van Maatschap Soestdijk (pag 10) en van HVO B.V. (pag 19), die beide door de heer Jacobs zijn ondertekend en in procedures werden overgelegd. U vindt deze jaarrekeningen op de pagina 'Documenten". Naar onze mening staat de vordering hiermee vast, maar HVO is een andere mening toegedaan. De beslissing van de rechtbank wordt op 30 oktober a.s. verwacht. Lees meer

16 oktober 2013 - Reorganisatievoorstel gereed

Vandaag is het reorganisatievoorstel voor de fusie van 5 Regge fondsen aan de beleggers verstuurd. Het voorstel zal toegelicht worden tijdens de vergadering van vennoten op 31 oktober 2013 in de Jaarbeurs in Utrecht. Lees meer

4 oktober 2013 - Vergadering van vennoten op 31 oktober 2013

Op 31 oktober a.s. om 19.00 uur zal in de Jaarbeurs te Utrecht een vergadering van vennoten van CV Abcoude, CV Amstelveen, CV Rivierenstate, CV Utrechtse Heuvelrug 2 en Maatschap Soestdijk plaatsvinden. Tijdens de vergadering zal het reorganisatievoorstel voor de CV’s en maatschap worden voorgelegd. Het volledige voorstel wordt in de week van 14 oktober per post aan de vennoten gezonden. Het onderwerp van de vergadering is van groot belang voor de goede voortgang van uw investering en wij rekenen graag op een grote opkomst! Lees meer
Stichting Regtvast
Dit is een voorbeeld-slogan voor jouw website