NIEUWS

4 oktober 2013 - Incasso vordering HVO

Maatschap Soestdijk heeft een vordering op Hypothecaire Vastgoed Obligaties B.V. van EUR 264.600, te vermeerderen met rente vanaf 1 januari 2013. Omdat HVO weigert de vordering te voldoen hebben wij een kort geding aangevraagd om betaling te verkrijgen. De behandeling van de zaak vindt plaats op 14 oktober a.s. om 10.00 uur te Utrecht. De dagvaarding vindt u onder de knop 'Documenten'. Lees meer

3 oktober 2013 - Afwikkeling Utrechtse Heuvelrug

CV Utrechtse Heuvelrug verkeert in een zeer slechte financiele positie. De appartementen in Doorn hebben een matige huuropbrengst in de huidige markt. De bank heeft aangedrongen op afwikkeling door verkoop van het vastgoed. Hiervoor is een plan gemaakt. De Nieuwsbrief waarin een en ander wordt toegelicht vindt u onder de knop 'Nieuwsbrieven'. Lees meer

24 september 2013 - HVO tegen verkoop appartementen

HVO 2 heeft zich tegen de voorgenomen verkoop van twee appartementen van Maatschap Soestdijk en CV Utrechtse Heuvelrug gekeerd. De appartementen worden verkocht op aandringen van de eerste hypotheekhouder, Syntrus Achmea, teneinde de achterstanden in rente en aflossing in te lopen. HVO 2 heeft aangekondigd in een kort geding een verbod op de verkoop te zullen vragen. HVO 2 heeft als tweede hypotheekhouder dat recht niet. Wij zien het kort gding dan ook met vertrouwen tegemoet, zoals dat heet. Het gevolg van het niet doorgaan van de verkoop zou overigens zijn dat de bank de appartementen executoriaal verkoopt, hetgeen voor alle partijen - ook HVO 2 - aanzienlijke schade zou opleveren. Lees meer

18 september 2013 - Maatschap Soestdijk

Maatschap Soestdijk is aangegaan voor een periode van 7 jaar, die eindigt op 18 september 2013. De leden van de Maatschap hebben in de vergadering van 16 september 2013 besloten omtrent de wijze van afwikkeling van de Maatschap. Er zal, mede in overleg met de bank, een appartement verkocht worden. Hiermee kunnen in het verleden ontstane achterstanden bij de bank en bij de VvE worden ingelost. Vervolgens zal aan de maten, evenals aan de vennoten van de overige CV's, worden voorgesteld om deel te nemen aan de reorganisatie, die op een vergadering van 31 oktober 2013 aan de vennoten zal worden voorgelegd. Lees meer

10 september 2013 - verkoop appartementen in Soest en Doorn

In overleg met de financierende bank wordt in Soest en in Doorn een appartement aangeboden voor verkoop. De opbrengst van de appartementen kan worden gebruikt voor aflossing van de hypotheekschuld en rente. Tevens kunnen achterstanden in betalingen aan de VvE op deze wijze ingelopen worden. Deze achterstallige betalingen, resterend uit de beheerperiode onder Regge Vastgoed, kunnen niet uit de lopende exploitatie voldaan worden. Lees meer

6 september 2013 - Vergadering Maatschap Soestdijk

Op 16 september 2013 vindt een vergadering van de leden van Maatschap Soestdijk plaats. De Maatschap eindigt volgens de maatschapsovereenkomst op 18 september 2013 en de maten dienen zich over de wijze van afwikkeling uit te laten. Ook komt de verkoop van een van de appartementen aan de orde. Die verkoop is nodig om de achterstanden in rentebetalingen aan de bank te kunnen voldoen. Lees meer

5 augustus 2013 - Drie appartementen in Doorn en Abcoude verhuurd

Per 1 augustus hebben wij in Abcoude een appartement verhuurd. Er staat nu nog 1 appartement leeg. Per 1 en 9 augustus zijn twee appartementen van CV Utrechtse Heuvelrug in Doorn verhuurd. Tevens ontvingen wij een opzegging per eind september a.s., zodat er opnieuw een appartement voor verhuur beschikbaar komt. Lees meer

23 juli 2013 - Vonnis opheffing beslag CV Amstelveen

Onze vordering tot opheffing van het beslag dat HVO2 had gelegd onder de huurders van CV Amstelveen is in kort geding toegewezen, onder de verplichting om de rente op de HVO lening op een geblokkeerde rekening te storten. Dat is weer een stap in de goede richting, omdat wij het met de betaling van rente aan HVO2 niet eens zijn. CV Amstelveen heeft aan Regge Vastgoed ruim 450.000 euro betaald en wij beschouwen dat als betalingen aan HVO2. Dat punt zal echter in de bodemprocedure beslist worden. Het vonnis vindt u op de pagina 'Documenten'. Lees meer

19 juli 2013 - Vonnis Maatschap Soestdijk

De kantonrechter heeft op verzoek van Maatschap Soestdijk een vordering van eur 7.842,34 tegen een van de oud-huurders van de Maatschap toegewezen. Ook de ouders van de huurder, die borg stonden voor de verplichtingen uit de huurovereenkomst, werden hoofdelijk veroordeeld om het bedrag te voldoen. Het vonnis vindt u op de pagina 'Documenten'. Lees meer

17 juli 2013 - Curator publiceert 3e verslag

De curator in het faillissement van Regge Vastgoed B.V. heeft zijn derde verslag gepubliceerd. U vindt dit verslag op de pagina 'Regge Vastgoed'. De curator meldt onder meer dat hij hoger beroep heeft ingesteld tegen het vonnis, waarbij het verzoek om teruglevering aan de boedel van de aandelen HVO en HVO2 werd afgewezen. Lees meer
Stichting Regtvast
Dit is een voorbeeld-slogan voor jouw website