NIEUWS

10 juli 2013 - Nieuwsbrief juli gepubliceerd

Onder de knop Nieuwsbrieven vindt u de Nieuwsbrief van juli. In aanvulling daarop kunnen wij melden dat wij definitief een van de twee leegstaande appartementen in Abcoude hebben verhuurd. Nu staat er in Abcoude nog 1 appartement te huur. Als u de knop Fondsen volgt vindt u per fonds de jaarrekening 2011. De jaarrekeningen voor 2012 worden binnenkort gepubliceerd. Lees meer

9 juli 2013 - Opheffing beslag CV Amstelveen

Wij hebben in kort geding opheffing van het beslag gevraagd, dat door HVO 2 onder de huurders van CV Amstelveen werd gelegd. Ons inziens had HVO 2 om diverse redenen niet het recht om beslag te leggen. Voor de huurders is dit verwarrend, omdat zij nu niet weten aan wie zij moeten of kunnen betalen. De uitspraak is op 22 juli 2013, tenzij wij de komende dagen met HVO 2 tot een regeling kunnen komen. Lees meer

5 juli 2013 - Beslag bij huurders CV Amstelveen

HVO 2 heeft op 2 juli beslag laten leggen onder de huurders van CV Amstelveen om de incasso van rente zeker te stellen. Dit ondanks de uitspraak van de rechter eerder dit jaar, dat HVO 2 de huurders niet mag benaderen. De huurders kunnen zolang het beslag ligt geen betalingen aan CV Amstelveen doen, zodat de CV inkomsten mist. Bovendien veroorzaakt het beslag onnodige onrust onder de huurders. Lees meer

1 juli 2013 - Drie appartementen Doorn en Soest verhuurd

Met ingang van juli hebben wij twee appartementen in Doorn en 1 appartement in Soest verhuurd. Vooral in Doorn is de markt lastig en stonden de woningen al langere tijd leeg. Na deze verhuur staan in Doorn nog 3 appartementen te huur. In Soest is onlangs weer een appartement vrijgekomen, dat zal worden opgefrist voordat het aangeboden wordt. Lees meer

21 juni 2013 - rente HVO

CV Abcoude zal de rente over de lening van HVO, die eind juni vervalt, op een geblokkeerde rekening storten. Dit is zo bepaald in het vonnis van de kort geding rechter, waarin de rechter de veiling van het vastgoed verbood. HVO heeft over dit onderwerp een briefje verspreid, dat de HVO beleggers mogelijk op het verkeerde been zet. Daarin wordt namelijk gesuggereerd dat CV Abcoude niet aan haar verplichting zou willen voldoen. Dat is onjuist. Op dit moment wordt door de advocaten overlegd hoe die geblokkeerde rekening moet worden vormgegeven. Lees meer

19 juni 2013 - dagvaarding bodemprocedure uitgebracht

De dagvaarding in de bodemprocedure tussen CV Abcoude en HVO is door de deurwaarder aan HVO betekend. U vindt de dagvaarding op de pagina Documenten. Hiermee voldoet CV Abcoude aan de verplichting uit het vonnis in kort geding om de rechter de vraag voor te leggen of de vordering en het hypotheekrecht van HVO bestaat, en zo ja, tot welk bedrag. Wij hebben er voor gekozen om ook de andere CV's en HVO2 in de procedure te betrekken, zodat over deze zaak volledige duidelijkheid verkregen kan worden. Lees meer

11 juni 2013 - ABC-winsten voor Regge Vastgoed

Wij verrichten in het kader van de bodemprocedure, die wij als gevolg van het kort geding vonnis tussen HVO en CV Abcoude tegen HVO moeten voeren, onderzoek naar de eigendoms- en hypotheeksituatie bij de Regge groep. Uit dat onderzoek is gebleken dat Regge Vastgoed bij het inbrengen van het vastgoed in de fondsen ruim EUR 1,5 miljoen heeft opgestreken. Dat was... Lees meer

29 mei 2013 - Informatie voor de HVO obligatiehouders

Wij hebben een toelichting op de positie van de obligatiehouders HVO en HVO 2 toegevoegd op de pagina HVO/HVO2 op deze site. De informatie die HVO zelf verspreidt is zeer beknopt en onvolledig. U vindt daar ook de jaarrekeningen HVO en HVO 2 over 2011 met interessante gegevens over de financiele situatie bij die vennootschappen. Lees meer

Vonnis CV Abcoude/HVO gepubliceerd

23 mei 2013 - Het volledige vonnis van de Voorzieningenrechter te Amsterdam, waarin de veiling van het vastgoed in Abcoude werd verboden, is door ons ontvangen. U kunt het vinden op de pagina Documenten. Vooral paragraaf 4 is interessant, omdat daar wordt ingegaan op de verhouding tussen de CV en HVO. Lees meer

Beeindiging huurincasso door Syntrus Achmea

Met Syntrus Achmea Real Estate & Finance, de financier van CV Utrechtse Heuvelrug en Maatschap Soestdijk, hebben we overeenstemming bereikt over de beeindiging van de rechtstreekse huurincasso. Syntrus Achmea was twee jaar geleden op grond van haar pandrecht overgegaan tot rechtstreekse incasso van de huren bij de huurders. Daardoor ontstaat vaak verwarring bij de huurders aan wie zij moeten betalen. Dat is nu opgelost. Lees meer
Stichting Regtvast
Dit is een voorbeeld-slogan voor jouw website