NIEUWS

Laatste appartement Rivierenstate verhuurd

15 mei 2013 - Wij hebben voor het laatste leegstaande appartement in de Bernissestraat in Amsterdam een huurovereenkomst gesloten. Alle appartementen van CV Rivierenstate zijn zodoende per 1 juni a.s. verhuurd. Lees meer

Nieuwsbrief mei gepubliceerd

11 mei 2013 - De Nieuwsbrief van mei is te vinden op de pagina 'Nieuwsbrieven'. Lees meer

VEILING CV ABCOUDE VERBODEN!!

8 mei 2013 - De rechter heeft de veiling van het vastgoed van CV Abcoude, die HVO had aangezegd tegen 13 mei 2013, verboden. Stichting VER en CV Abcoude hadden daarom gevraagd in een kort geding procedure, die op 8 mei plaatsvond in Amsterdam. Dit vonnis betekent een geweldige overwinning voor alle beleggers. Stichting Regtvast kan nu het reorganisatieplan uitwerken en toewerken naar een gewone onderhandse verkoop op termijn, zonder de druk van executieverkoop van de panden. Ook voor de HVO beleggers is dit goed nieuws. Zij zouden in geval van executieverkoop namelijk hoogstwaarschijnlijk ook tekort komen. Lees meer

Datum kort geding CV Abcoude bekend

2 mei 2013 - Het kort geding ter voorkoming van de veiling van het vastgoed van CV Abcoude is door de rechtbank te Amsterdam bepaald op 8 mei 2013 om 9.30 uur.... Lees meer

Incasso kinderen Jacobs

2 mei 2013 - Er bestaan achterstanden bij de huurontvangsten van de twee appartementen van resp. CV Rivierenstate en CV Amstelveen, die bij kinderen Jacobs in gebruik zijn. Naast de aanzienlijke huurachterstanden worden deze appartementen ook tegen te lage, niet markt conforme prijzen verhuurd. De door ons gestarte incassoprocedures hebben resultaat gehad. Tijdens een zitting voor de Voorzieningenrechter.... Lees meer

Veiling Abcoude

23 april 2013 - HVO heeft de veiling van 7 apartementen van CV Abcoude aangekondigd voor 13 mei 2013. Wij hebben samen met Stichting VER tegen de veiling bezwaar gemaakt. De hypotheekaktes geven HVO niet het recht om te veilen. De details vindt u in de concept dagvaarding in kort geding op de pagina 'Documenten'. Lees meer

HVO en HVO2 willen rente incasseren

16 april 2013 - HVO en HVO2 hebben rentenota's verstuurd voor het eerste kwartaal 2013. Er zijn diverse redenen waarom wij menen dat geen rente verschuldigd is, afgezien van het feit dat de fondsen door Regge kaalgeplukt zijn en dus geen of niet alle rente betalen kunnen. Wij hebben onze bezwaren bij brief van 16 april 2013 aan mr Kamphuis, die namens HVO en HVO2 optreedt, meegedeeld. U vindt de brief op de pagina 'Documenten'. Lees meer

Tweede verslag van de curator

10 april 2013 - De curator van Regge Vastgoed B.V. heeft zijn tweede verslag met nadere informatie over de afwikkeling van het faillissement en de rol van de heer Jacobs gepubliceerd. U vindt het verslag op de pagina Regge Vastgoed. Lees meer

Kort geding Boorne Holding/HVO

25 maart 2013 - De Voorzieningenrechter heeft in zijn uitspraak van 22 maart 2013 aan Boorne Holding verboden om mee te werken aan de overdracht van de aandelen HVO en HVO2. Dit verbod geldt tot het einde van de bodemprocedure, waarin de rechter moet beslissen of de curator al dan niet terecht een beroep op de pauliana heeft gedaan. Deze pauliana zou tot teruglevering aan de boedel van de aandelen HVO moeten leiden. Lees meer

Opnieuw veiling aangekondigd

15 maart 2013 - Syntrus Achmea heeft een veiling aangezegd van het vastgoed in Soest en Doorn op 14 juni 2013. De veilingen waren oorspronkelijk door HVO ingezet, waarna de bank het proces als eerste hypotheekhouder heeft overgenomen. Met de bank bestaat constructief overleg over de reorganisatie van de fondsen en herfinanciering van de leningen. Wij verwachten ruim voor de veilingdatum een definitieve regeling te bereiken. Zie ook de pagina 'Regge Vastgoed'. Lees meer
Stichting Regtvast
Dit is een voorbeeld-slogan voor jouw website