NIEUWS

Nieuwsbrief maart - Fiscale opgave 2012

11 maart 2013 - U vindt de Nieuwsbrief van maart 2013 onder de tab 'Nieuwsbrieven'. Daarin wordt tevens aangegeven hoe u met de aangifte in box 3 voor de inkomstenbelasting 2012 kunt omgaan. Lees meer

Uitspraak kort geding over twee weken

8 maart 2013 - De Voorzieningenrechter heeft het verzoek van de curator om teruglevering aan de boedel van de aandelen HVO en HVO2 behandeld tijdens een uitgebreide zitting. U vindt de dagvaarding onder het tabje 'Documenten'. De vennootschappen en de heer Jacobs zijn verschenen met bijstand van twee advocaten. De uitspraak van de rechter wordt over twee weken verwacht, dat wil zeggen op 22 maart 2013. Lees meer

Verzoek HVO Abcoude afgewezen

6 maart 2013 - De Voorzieningenrechter heeft vandaag het verzoek van HVO afgewezen om de onderhandse executieverkoop van het vastgoed in Abcoude toe te staan. De belangrijkste overweging van de rechter is dat zij verwacht dat op een veiling een hogere prijs verkregen zal worden. Die veiling dient uiterlijk 3 mei a.s. plaats te vinden. Wij zullen ons daar opnieuw tegen verweren, als het zover komt. Dit betekent een mooie overwinning voor de beleggers, die anders een behoorlijk verlies tegemoet hadden kunnen zien. U vindt de uitspraak onder de tab 'Documenten'. Van het vervolg houden wij u op de hoogte. Lees meer

Aanvulling bestuur Stichting VER afgerond

26 februari 2013 - De benoeming van de heer J. Emmens als bestuurder van Stichting Vastgoedbelang Economische Eigenaren Regge ("Stichting VER") is ingeschreven in het Handelsregister. U vindt het uittreksel onder de tab 'Stichting VER'. De heren Ph.H. van Goethem en J. Emmens zijn thans... Lees meer

Kort geding curator/HVO

25 februari 2013 - De curator heeft de aandelen van HVO B.V. en HVO 2 BV opgeeist, omdat deze door de heer Jacobs kort voor het faillissement aan het actief van Regge Vastgoed zijn onttrokken. Omdat Jacobs weigert de aandelen terug te leveren, zal die levering in kort geding worden afgedwongen. Het kort geding vindt plaats op vrijdag 8 maart 2013 om 9.00 uur in de rechtbank te Utrecht. Lees meer

Rechtbank behandelt verzoek verkoop Abcoude

19 februari 2013 - Vandaag heeft de Voorzieningenrechter in Utrecht het verzoek van HVO om toestemming voor de onderhandse verkoop van de appartementen van CV Abcoude behandeld. Wij hebben, samen met Stichting VER en de curator, tegen dat verzoek uitgebreid verweer gevoerd. U vindt dat op de pagina 'Documenten'. De rechter doet over twee weken uitspraak. Onze indruk is, dat de rechter ons verweer zal volgen. Dat zou betekenen dat wij ons plan voor een brede reorganisatie van de fondsen verder kunnen uitwerken. Lees meer

Huurders bericht

18 februari 2013 - De huurders van het vastgoed van alle CV's en maatschap Soestdijk hebben bericht ontvangen dat zij de huur op de rekeningen van het betreffende fonds moeten overmaken. De onduidelijkheid die was ontstaan is daarmee weggenomen. Wij zullen met alle huurder persoonlijk contact opnemen om de situatie toe te lichten. Wij gaan er van uit dat daarmee de relatie zo goed mogelijk hersteld wordt en de negatieve gevolgen van de onzekere periode onder Regge Vastgoed zo gering mogelijk blijven. Lees meer (73 reacties)

CV Abcoude - verkoop

HVO heeft de rechter verzocht om toestemming om zeven appartementen onderhands te verkopen. Wij menen dat een veel te lage prijs is afgesproken. De beleggers zouden daardoor grote schade lijden. Lees meer

Faillissement J.S. Jacobs prive

7 februari 2013 - De heer J.S. Jacobs blijkt op 8 november 2000 in staat van faillissement te zijn verklaard als gevolg van zijn toenmalige zakelijke activiteiten. Dit faillissement is pas op 28 augustus 2008 door een schuldeisersakkoord beeindigd. Er zal naar de achtergronden van dit faillissement nader onderzoek gedaan worden. Lees meer

Bevestiging deelname Noodfonds retour

28 januari 2013 - Wij hebben aan de vennoten die zich hebben aangemeld voor het Noodfonds een voor akkoord getekend exemplaar van het formulier geretourneerd. Dit is voor die vennoten de bevestiging van hun lening aan het Noodonds. Er is door de beleggers ruim EUR 25.000 ter beschikking gesteld. Uit deze middelen kunen de acties tegen Regge Vastgoed en advocaten e.d. betaald worden. Alle deelnemers hartelijk dank voor hun steun! Lees meer
Stichting Regtvast
Dit is een voorbeeld-slogan voor jouw website