NIEUWS

Contact pagina werkt niet altijd goed

27 januari 2013 - Wij hebben gemerkt dat de contactpagina niet altijd goed werkt. Mogelijk hebben wij uw bericht niet ontvangen. Wij verzoeken u alsnog uw vraag of opmerking aan info@cvinnood.nl te sturen. We hebben de pagina tijdelijk verwijderd. Excuus voor het ongemak! Lees meer

Concept jaarrekeningen gepubliceerd

Op de pagina 'Fondsen' kunt u de concept-jaarrapporten 2010 vinden, die door Kroese Wevers aan de hand van de door Regge Vastgoed verstrekte gegevens werden opgesteld. Deze concept jaarrekeningen zijn ongecontroleerd en kunnen onjuistheden bevatten, maar het leek ons aangewezen u in ieder geval een idee van deze cijfers te geven. U kunt aan deze jaarrekeningen geen rechten ontlenen. Lees meer

Benoeming de heer J. Emmens als bestuurder Stichting VER

23 januari 2013 - De heer J. Emmens (1960) heeft zich bereid verklaard de plaats van de heer Schutte in het bestuur van Stichting VER en de andere stichtingen die tot de fondsstructuur behoren, in te nemen. De heer Emmens heeft ruime ervaring als vermogensbeheerder en is als mede-oprichter van Bakkenist & Emmens goed thuis in de wereld van de vastgoedfondsen. De Raad van Advies heeft van harte met deze benoeming ingestemd. Daarmee is aan de wens van de vergadering voldaan om het bestuur uit onafhankelijke en ervaren leden samen te stellen. Lees meer

Notulen van de vergadering van 19 december 2013 beschikbaar

U kunt de notulen en de presentatie van de vergadering van vennoten van 19 december 2013 vinden op de pagina 'Documenten'. Lees meer

Verzoek instemming verkoop Abcoude

15 januari 2013 - De heer Jacobs heeft de obligatiehouders HVO verzocht in te stemmen met de onderhandse verkoop van de appartementen van CV Abcoude. Wij adviseren de HVO-beleggers hier niet op in te gaan. Het is zeer ongewenst dat de appartementen nu verkocht worden, tegen een te lage opbrengst. Dit benadeelt veel Regge investeerders, maar ook de HVO-beleggers zullen tekort komen. De kans dat met een gewone verkoop zonder druk op termijn een betere opbrengst behaald wordt is reëel. De HVO-beleggers verliezen uiteraard niet hun zekerheidsrecht als de appartementen niet verkocht worden. Het zou ook ongewenst zijn dat de opbrengst van de appartementen in handen van de heer Jacobs komt. Hij heeft eerder laten zien niet met geld van de beleggers te kunnen omgaan. Bovendien maakt Jacobs met alle juridische procedures hoge kosten, die uiteraard door de beleggers betaald worden. Lees meer

Verkoop vastgoed CV Abcoude

14 januari 2013 - De heer Jacobs heeft de HVO beleggers bericht dat het vastgoed van CV Abcoude verkocht zou zijn. Hij heeft daar niet bij vermeld dat deze verkoop, buiten Stichting VER en CV Abcoude om, alleen kan plaatsvinden met goedkeuring van de rechtbank. Die goedkeuring is door HVO inmiddels verzocht en de behandeling vindt plaats op 19 februari 2013. Wij zullen tegen het verzoek om goedkeuring van de verkoop verweer voeren, omdat die transactie niet in het belang van de beleggers is. De opbrengst is onvoldoende om de HVO beleggers te voldoen, laat staan de investeerders van CV Abcoude. Bovendien vinden wij het gezien de wijze waarop in het verleden met geld van beleggers is omgegaan, zeer risicovol als de opbrengst van de verkoop door de heer Jacobs beheerd zouden worden. Lees meer

Faillissementsaanvraag Stichting VER ingetrokken

14 januari 2013 - De heer Jacobs heeft het namens HVO ingediende failissementsverzoek tegen Stichting VER te elfder ure ingetrokken, nadat wij de stukken waarop ons verweer gebaseerd was bij de rechtbank hadden ingediend. De behandeling was gepland op 15 januari. Lees meer

Veiling CV Abcoude van de baan

9 januari 2013 - De door HVO aangekondigde openbare veiling van de appartementen van CV Abcoude, voozien voor 14 januari 2013, is van de baan. HVO heeft nu een verzoek om toestemming voor onderhandse verkoop ingediend bij de Voorzieningenrechter. Lees meer

Faillissement Regge Vastgoed

27 november 2012 - Regge Vastgoed B.V. is op 27 november 2012 door het Gerechtshof te Den Haag in staat van faillissement verklaard. In de fondsen van Regge Vastgoed is door de beleggers in totaal meer dan 10 miljoen euro geïnvesteerd. De fondsen hebben belegd in huurappartementen op diverse locaties in midden Nederland. Regge Vastgoed ligt al langere tijd zwaar onder vuur van de beleggers, onder meer omdat zij geen verantwoording verstrekte over de huurinkomsten en de andere geldstromen. De fondsen hadden van Regge Vastgoed volgens de jaarrekening eind 2010 meer dan 3,2 miljoen euro tegoed. Regge Vastgoed is wegens een groot negatief eigen vermogen niet in staat om die schulden te voldoen. Lees meer

«Vorige pagina · 3 4 5 6 7 8 · Volgende pagina»

Stichting Regtvast
Dit is een voorbeeld-slogan voor jouw website